Страхування майна в процесі будівництва/монтажу.

Страхувальником може виступати:

 • Замовник будівництва, будівельні підприємства, підрядник(и), субпідрядник(и).
 • Виготовлювач, постачальник монтажного об’єкта, власник монтажного об’єкту.
 • Експлуататор машин.
 • Власники або орендарі електронних систем або електронного устаткування.

Що може бути застраховано:

 • Будівельні машини, які знаходяться на будівельному майданчику.
 • Будівельне обладнання, яке знаходиться на будівельному майданчику.
 • Існуючі (до початку будівництва) об’єкти Страхувальника.
 • Самі будівельно-монтажні роботи.
 • Відповідальність перед третіми особами в період проведення будівельно-монтажних робіт.
 • Нанесення майнового збитку третім особам.
 • Нанесення шкоди життю та здоров'ю третіх осіб.

Період страхування - страховий захист розпочинається не раніше, ніж дата фактичного початку будівельних робіт, або з моменту розвантаження будівельних матеріалів на буд. майданчику. Страховий захист діє до моменту прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію, але не пізніше дати, зазначеної в додатку, як дата закінчення покриття.

Період страхування може бути продовжено на період виконання технічного обслуговування.

Страхування об’єкта будівництва може здійснюватись від наступних ризиків:

 • Пожежа, удар блискавки, вибух.
 • Стихійні лиха.
 • Протиправні дії третіх осіб (в тому числі, крадіжка, грабіж).
 • Падіння пілотованих літальних апаратів та їх частин, наїзд рухомої техніки.
 • Виробнича аварія в процесі будівництва.
 • Брак в результаті прояву незграбності, недбалості працівника.

Страхування відповідальності будівельної організації перед третіми особами:

За збитки, які Страхувальник повинен сплатити в законодавчому порядку:

 • за спричинення майнового збитку третім особам;
 • за нанесення шкоди життю та здоров'ю третіх осіб.

Страхова сума по страхуванню об'єкту будівництва встановлюється в розмірі кінцевої вартості будівельних робіт та включає до себе вартість всіх матеріалів, їх доставку, митні збори, податки, а також вартість робіт.

Страхова сума по страхуванню будівельних машин або обладнання встановлюється в розмірі їх відновної вартості або ринкової вартості.

Страхова сума по страхуванню відповідальності будівельної організації перед третіми особами обирається страхувальником за погодженням зі страховою компанією.

Дзвінок може бути здійснений в наближений до зазначеного час
Замовити

Центр продажу:
03038, м. Київ, вул. Ямська, 28
тел.: +38 (044) 254-63-00, +38 (044) 254-63-40;

Служба контролю якості

Якщо Ви знайшли помилки на сайті або зауваження до якості обслуговування співробітниками компанії, звертайтеся в службу контролю якості обслуговування.