Страхування від нещасних випадків на виробництві

Страхування від  нещасних випадків на  виробництві є однією з  форм соціального захисту працівників підприємства та надає можливість додаткових виплат у вигляді страхових сум, розмір яких не залежить від сум, одержаних з фондів соціального страхування та соціального забезпечення.

Під нещасним випадком маються на увазі події, які носять непередбачений, ненавмисний та несподіваний характер (травма, опік, обмороження, випадкове гостре отруєння тощо).

Страхування від нещасних випадків на виробництві проводиться як в обов'язковій, так і в добровільній формі.

Обов'язковому страхуванню на випадок загибелі, тимчасової або постійної втрати працездатності в результаті нещасного випадку підлягають:

  • водії;
  • члени добровільних пожежних дружин (команд).

Сума сплачених страхових платежів з обов'язкового страхування відноситься на валові витрати підприємства (організації).

ПрАТ "Європейський страховий альянс" пропонує також програму добровільного страхування працівників підприємства. При укладенні договору добровільного особистого страхування адміністрація підприємства самостійно визначає кількість застрахованих осіб, страхову суму на  кожного з  них, термін дії договору страхування, перелік страхових подій та об'єм страхового захисту:

  • тільки на  виробництві;
  • тільки в  побуті;
  • повний страховий захист.

Страховий платіж залежить від обраних варіантів страхування.

Страховий тариф: 0,17%  — 1,2% від  страхової суми.

Страхові виплати складають:

  • 0,2%  — 0,5% від  страхової суми за  кожний день непрацездатності;
  • 60%

    100% від страхової суми, залежно від встановленої групи інвалідності;

  • 100% страхової суми у разі смерті.

Пропонуємо спеціальну програму добровільного страхування від  нещасних випадків водія та  пасажирів  транспортних засобів, що належать підприємству. За  умов договору страхування, в межах узгодженої страхової суми, проводиться страхова виплата потерпілим в результаті ДТП водію та пасажирам, які у момент аварії знаходилися в автомобілі.

Страховий платіж залежить від  категорії транспортного засобу та кількості застрахованих посадочних місць.


Центр продажу:
03038, м. Київ, вул. Ямська, 28
тел.: +38 (044) 254-63-00, +38 (044) 254-63-40;

Служба контролю якості

Якщо Ви знайшли помилки на сайті або зауваження до якості обслуговування співробітниками компанії, звертайтеся в службу контролю якості обслуговування.