Особисте обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті

Страхування проводиться на  умовах Постанови Кабінету Міністрів України №  959  від  14.08.96 р.  з  метою захисту життя та  здоров'я пасажирів і  водіїв транспортних засобів (на  період поїздки).

Об'єм відповідальності страхової компанії (страхова сума) складає 102000 грн. на  кожного застрахованого.

Страховий тариф складає:

 • для пасажирів  — до 1,5% вартості проїзду на міжміських, міжобласних і міжнародних маршрутах, до 3% вартості проїзду на приміських маршрутах; термін дії договору страхування  — час поїздки.
 • для водіїв  — до 0,18%  від  страхової суми; термін дії договору страхування  — один рік.

Страховим випадком є: смерть, встановлення інвалідності або тимчасова втрата працездатності застрахованої особи в результаті нещасного випадку на  транспорті.

Розмір страхової виплати складає:

 • у разі тимчасової непрацездатності: 0,2% від  страхової суми за кожну добу, але не більше 50% страхової суми;
 • у разі встановлення первинної інвалідності в результаті страхового випадку: I  гр. — 90%, II  гр. — 75%, III гр. — 50%  від  страхової суми;
 • у разі смерті застрахованої особи в результаті страхового випадку: 100% страхової суми.

Добровільне страхування від нещасних випадків водіїв та пасажирів транспортних засобів

Відповідно до  умов договору страхування, в межах узгодженої страхової суми, проводиться страхова виплата потерпілим в результаті дорожньо-транспортної пригоди водію та/або пасажирам, які у момент аварії знаходилися в автомобілі.
Страхувальник самостійно визначає кількість застрахованих (тільки водій і пасажир поруч із водієм/водій і всі пасажири/тільки пасажири). При цьому загальна кількість застрахованих осіб не повинна перевищувати кількості посадкових місць, встановлених для відповідної категорії транспортного засобу технічними характеристиками заводу-виробника.  

Договір страхування може бути укладений на умовах однієї із систем:

 • по системі посадкових місць: у договорі страхування окремо визначається страхова сума на кожне застраховане місце в транспортному засобі, що є лімітом відповідальності страховика по одній застрахованій особі;  
 • по паушальній системі: у договорі страхування визначається загальна страхова сума на всіх осіб (водія й пасажирів), що перебувають у салоні транспортного засобу, а також встановлюються ліміти відповідальності страховика (максимальна сума страхового відшкодування) по кожній постраждалій застрахованій особі:
 • 40 % від загальної страхової суми - при одному потерпілому в результаті настання страхового випадку;
 • 35 % від загальної страхової суми на кожний потерпілого - при двох потерпілих;
 • 30 % від загальної страхової суми на кожний потерпілого - при трьох потерпілих;
 • по пропорційній системі: при укладанні договору визначається загальна страхова сума на всіх застрахованих осіб. При цьому, кожний із застрахованих, який перебуває у транспортному засобі в момент настання страхового випадку, вважається застрахованим у рівних частинах від загальної страхової суми пропорційно кількості потерпілих. Якщо в момент настання страхового випадку в транспортному засобі перебуває одна особа, вона вважається застрахованою на загальну страхову суму. 

Страхові випадки:

 • смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку під час дорожньо-транспортної події;
 • встановлення застрахованому первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку під час дорожньо-транспортної події;
 • тимчасова втрата працездатності застрахованим  внаслідок нещасного випадку під час дорожньо-транспортної події.

Страхові виплати:

 • у випадку смерті застрахованого, вигодонабувачу виплачується 100%  страхової суми, що  визначена на одну застраховану особу;
 • при встановленні застрахованому первинної інвалідності страхова виплата становить:
 • у випадку встановлення інвалідності: I гр. - 100%; II гр. - 80%; III гр. - 60% страхової суми, що визначена на одну застраховану особу;
 • у випадку тимчасової втрати працездатності страхова виплата становить  0,2 % від страхової суми, що  визначена на одну застраховану особу, за кожний день непрацездатності, встановленої лікувальною установою, але не більше 50% від страхової суми або визначається за  "Таблицею розмірів страхових виплат у зв'язку зі страховими випадками".  

Розмір страхового платежу залежить від категорії транспортного засобу, системи, на підставі якої укладений договір страхування й страхової суми.


Центр продажу:
03038, м. Київ, вул. Ямська, 28
тел.: +38 (044) 254-63-00, +38 (044) 254-63-40;

Служба контролю якості

Якщо Ви знайшли помилки на сайті або зауваження до якості обслуговування співробітниками компанії, звертайтеся в службу контролю якості обслуговування.