Особисте обов'язкове страхування працівників відомчої і місцевої пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин (команд)

Страхування проводиться на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 232  від  03.04.95р. з метою захисту життя та здоров'я працівників місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) під час виконання своїх службових обов'язків.

Максимальний об'єм відповідальності страхової компанії встановлюється у розмірі десятирічної заробітної плати застрахованої особи на день страхування.

Максимальний страховий тариф складає 2% від розміру страхової суми.

Термін дії договору страхування — один рік.

Страховим випадком є: смерть, первинна інвалідність або тимчасова втрата працездатності застрахованої особи, отримана в результаті ліквідації пожежі або її наслідків.

Розмір страхової виплати складає:

  • у разі тимчасової непрацездатності: 0,2% від  страхової суми за  кожну добу, але не  більше 50% страхової суми;
  • у разі встановлення первинної інвалідності в результаті страхового випадку: I  гр.  — 100%, II  гр.  — 90%, III гр.  — 70%  від страхової суми;
  • у разі смерті застрахованої особи в результаті страхового випадку: 100% страхової суми.

Центр продажу:
03038, м. Київ, вул. Ямська, 28
тел.: +38 (044) 254-63-00, +38 (044) 254-63-40;

Служба контролю якості

Якщо Ви знайшли помилки на сайті або зауваження до якості обслуговування співробітниками компанії, звертайтеся в службу контролю якості обслуговування.