Страхування професійної відповідальності митних брокерів

 
Страхувальниками можуть бути:
Фірми, основним або додатковим видом діяльності яких є надання послуг митного брокера (посередника).
 
Об`єкт страхування:
Майнові інтереси компанії - митного брокера, пов’язані із необхідністю у відповідності до норм та вимог чинного законодавства України компенсувати шкоду, завдану третім особам при виконанні дозволеної виконавчими органами господарської діяльності, а саме при наданні послуг митного брокера (посередника).

За Договором страхування страховим випадком є пред’явлення Страхувальнику третьою особою майнової претензії чи позову, заявлених у відповідності до норм чинного законодавства України, про відшкодування збитків в зв’язку з подією, що трапилась в період дії цього Договору, і наслідком якої стала шкода, завдана третім особам внаслідок незаконних дій або недбалості Страхувальника при виконанні ним власної професійної діяльності в якості митного брокера внаслідок:

  • втрати (загибелі), нестачі або пошкодження майна (товару, транспортних засобів, документів), що належать особі в результаті ненавмисних помилок Страхувальника при здійсненні по митному оформленню та виконанню інших посередницьких функцій в області митної справи;
  • пропуску встановлених строків митних платежів у результаті ненавмисних недоліків у контролі за дотриманням строку сплати;
  • вилучення товарів, транспортних засобів, документів та інших предметів, накладання на них арешту у результаті ненавмисного порушення Страхувальником митних правил;
  • неправильного розрахунку митних платежів і сплати клієнтом брокера завищених митних зборів, несплати або неповної сплати митних платежів по відношенню до товарів, що декларуються брокером;
  • недотримання умов та обмежень на користування та розпорядження товарами та транспортними засобами, по відношенню до яких митне оформлення не завершено;
  • втрата або ненадходження у визначене місце и терміни товарів, транспорту або документів, що знаходяться під митним контролем, внаслідок стихійних явищ, пожежі, вибуху, аварії транспортного засобу;
  • визнання брокерської фірми банкрутом у встановленому чинним законодавством України порядку.

Страхові тарифи: 0,08% до 2,5% від страхової суми.

Розмір тарифу безпосередньо залежить від стажу та кількості працюючих на фірмі митних брокерів.  

Форма на стадії розробки

Центр продажу:
03038, м. Київ, вул. Ямська, 28
тел.: +38 (044) 254-63-00, +38 (044) 254-63-40;

Служба контролю якості

Якщо Ви знайшли помилки на сайті або зауваження до якості обслуговування співробітниками компанії, звертайтеся в службу контролю якості обслуговування.