Порядок дій страхувальника при настанні страхового випадку при страхуванні майна

При настанні випадку, який в подальшому може бути визначений як страховий випадок, необхідно:

 1. 1Як можна більш оперативно, але не пізніше, ніж 24 години з моменту настання події, сповістити про цю подію відповідні компетентні органи:
  • при настанні пожежі - підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій (пожежна служба);
  • при настанні водної аварії (прориву систем каналізації, опалення або водопроводу) - аварійні служби житлово-експлуатаційного управління, у віданні яких знаходиться приміщення;
  • при протиправних діях третіх осіб - органи внутрішніх справ.
 2. 2По можливості почати розумні і посильні заходи, спрямовані на зниження розміру можливого збитку та недопущення його збільшення, а також порятунок застрахованого майна і запобігання його подальшого пошкодження. Всі ці дії повинні проводитися з дотриманням інтересів власної безпеки.
 3. 3Відразу після того, як стало відомо про настання події, сповістити про неї ПрАТ «Європейський страховий альянс» шляхом телефонного дзвінка по телефону цілодобової служби технічної допомоги 0-800-500-156. Не пізніше 3 робочих днів подати на адресу структурного підрозділу ПрАТ «Європейський страховий альянс» письмову заяву із зазначенням у ньому даних про дату, причини, характер збитку, з доданням переліку пошкодженого (знищеного) майна для узгодження подальших спільних дій з врегулювання збитку (огляду пошкодженого або знищеного застрахованого майна та визначення остаточних розмірів збитку та суми страхового відшкодування).
 4. 4Зберігати постраждале застраховане майно до прибуття експерта ПрАТ «Європейський страховий альянс» для огляду застрахованого майна в тому вигляді, в якому воно було після страхового випадку. Сприяти проведенню огляду і обстеження застрахованого майна представником ПрАТ «Європейський страховий альянс», розслідування причин і встановленню розміру збитку.
 5. 5Після надання в страхову компанію письмової заяви про подію, необхідно почати збір документів, необхідних для виплати страхового відшкодування для їх подальшого подання до страхової компанії, зокрема:
  • документи (довідки) з відповідних компетентних органів про факт та обставини події, що має ознаки страхового випадку;
  • перелік пошкодженого (знищеного, втраченого) застрахованого майна із зазначенням його вартості;
  • документи, які підтверджують факт придбання та оприбуткування матеріальних цінностей, які були пошкоджені внаслідок події (копії договорів купівлі-продажу, прибуткові ордери, акти приймання товару, накладні - вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) товару тощо);
  • акт інвентаризації товарних залишків, яка проводилася за фактом події з відображенням пошкодженого (знищеного) майна, характеристики його знищення (повне, часткове, упаковка), а також вартості пошкодженого майна на дату настання випадку - для юридичних осіб та СПД;
  • акти списання товарних залишків у зв'язку з їх пошкодженням - для юридичних осіб та СПД;
  • бухгалтерська довідка та документація про стан товарних залишків за відповідним місця страхування станом на дату настання події - для юридичних осіб та СПД;
  • договір на проведення ремонтно-відновлювальних робіт з відновлення пошкодженого (знищеного) майна з калькуляцією вартості цих відновлювальних робіт, акт приймання-передачі виконаних робіт - при проведенні ремонтних робіт з відновлення пошкодженого застрахованого майна до того стану, в якому воно було до настання події.
  • документи які підтверджують наявність майнових інтересів Страхувальника щодо застрахованого майна на момент настання події. 

  Центр врегулювання:
  03038, Україна, м Київ, вул. Ямська, 28
  тел.: +38 (044) 254-63-00, +38 (044) 254-63-40;

  Служба контролю якості

  Якщо Ви знайшли помилки на сайті або зауваження до якості обслуговування співробітниками компанії, звертайтеся в службу контролю якості обслуговування.