Пам'ятка для осіб, застрахованих на час перебування за кордоном за "Міжнародним страховим полісом медичної допомоги"

Ваші інтереси за кордоном від імені та за доручення страхової компанії «Європейський страховий альянс» захищає Міжнародна компанія з асcістансу "НОВА Ассістанс"

При настанні страхового випадку застрахований (або особа, яка його супроводжує) повинен протягом 24 годин звернутися в будь-який час доби до представництва компанії "НОВА Ассістанс"

Tel: +380 44 374 50 26, e-mail office@novasist.net та повідомити наступну інформацію:

  • прізвище, ім'я, дату народження застрахованої особи;
  • назву страхової компанії;
  • номер страхового поліса та період його дії;
  • характер необхідної медичної допомоги;
  • контактні телефони: мобільні й стаціонарні;
  • точне місцезнаходження: назва готелю, адреса, номер кімнати;
  • назва клініки, адреса, відділення (якщо застрахований уже перебуває в лікарні).

НАДАЛІ ВАМ НЕОБХІДНО ЧІТКО ДОТРИМУВАТИСЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ОПЕРАТОРА

Якщо у випадку непередбачених обставин застрахована особа не мала змоги відразу ж зв'язатися із представництвом сервісної компанії й самостійно оплатила витрати на медичне обслуговування, їй необхідно:

  • одержати документи для подальшої компенсації понесених витрат: медичну виписку із зазначенням діагнозу, результатів проведених обстежень, призначеним лікуванням; оплачений рахунок медичних установ з переліком наданих послуг, вартістю кожної послуги, датами їх надання; рецепти на лікарські препарати; документи, що підтверджують факт оплати медичних послуг, ліків (оригінали чеків, квитанцій);
  • обов'язково протягом 5 днів з моменту настання страхового випадку повідомити (або доручити зробити це іншій особі) про те, що відбулося в сервісну компанію; у випадку недотримання цієї вимоги, страхова компанія має право відмовити у відшкодуванні витрат;
  • для одержання компенсації звернутися до страхової компанії протягом 30 днів після повернення в Україну.

Центр врегулювання:
03038, Україна, м Київ, вул. Ямська, 28
тел.: +38 (044) 254-63-00, +38 (044) 254-63-40;

Служба контролю якості

Якщо Ви знайшли помилки на сайті або зауваження до якості обслуговування співробітниками компанії, звертайтеся в службу контролю якості обслуговування.