Страхування від нещасних випадків  водіїв та пасажирів транспортних засобів

Спеціально для власників автотранспортних засобів пропонується програма страхування від  нещасних випадків водія та  пасажирів.

Відповідно до  умов договору страхування, в межах узгодженої страхової суми, проводиться страхова виплата потерпілим в результаті ДТП водію та  пасажирам, які у момент аварії знаходилися в  автомобілі.

Страхувальник самостійно визначає кількість застрахованих (тільки водій і пасажир поруч із водієм/водій і всі пасажири/тільки пасажири). При цьому загальна кількість застрахованих осіб не повинна перевищувати кількості посадкових місць, встановлених для відповідної категорії транспортного засобу технічними характеристиками заводу-виробника. 

Договір страхування може бути укладений на умовах однієї із систем:

 1. 1по системі посадкових місць: у договорі страхування окремо визначається страхова сума на кожне застраховане місце в транспортному засобі, що є лімітом відповідальності страховика по одній застрахованій особі; 
 2. 2по паушальній системі:  у договорі страхування визначається загальна страхова сума на всіх осіб (водія й пасажирів), що перебувають у салоні транспортного засобу, а також встановлюються ліміти відповідальності страховика (максимальна сума страхового відшкодування) по кожній постраждалій застрахованій особі:
  • 40 % від загальної страхової суми - при одному потерпілому в результаті настання страхового випадку;
  • 35 % від загальної страхової суми на кожний потерпілого - при двох потерпілих;
  • 30 % від загальної страхової суми  на кожний потерпілого - при трьох потерпілих. 
 3. 3по пропорційній системі: при укладанні договору визначається загальна страхова сума на всіх застрахованих осіб. При цьому, кожний із застрахованих, який перебуває  у транспортному засобі в момент настання страхового випадку вважається застрахованим у рівних частинах від загальної страхової суми пропорційно кількості потерпілих. Якщо в момент настання страхового випадку в транспортному засобі перебуває одна особа, вона вважається застрахованою на загальну страхову суму.

Страхові випадки:

 • смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку під час  дорожньо-транспортної події;
 • встановлення застрахованому первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку під час дорожньо-транспортної події;
 • тимчасова втрата працездатності застрахованим  внаслідок нещасного випадку під час дорожньо-транспортної події;

 

Страхові виплати:

 • у випадку смерті застрахованого, вигодонабувачу виплачується 100%  страхової суми, що  визначена на одну застраховану особу;
 • при встановленні застрахованому первинної інвалідності страхова виплата становить:
  • у випадку встановлення інвалідності:   I гр. - 100%; II гр.   -  80%; III гр.  -  60% страхової суми, що  визначена на одну застраховану особу; у випадку тимчасової втрати працездатності  страхова виплата становить  0,2 % від страхової суми, що  визначена на одну застраховану особу, за кожний день непрацездатності, встановленої лікувальною установою, але не більше 50% від страхової суми або визначається за "Таблицею розмірів страхових виплат у зв'язку зі страховими випадками". 

Страхові платежі:

Розмір страхового платежу залежить від категорії транспортного засобу, системи, на підставі якої укладений договір страхування й страхової суми.

Розрахувати вартість поліса страхування від нещасних випадків
Калькулятор на стадії розробки

Центр продажу:
03038, м. Київ, вул. Ямська, 28
тел.: +38 (044) 254-63-00, +38 (044) 254-63-40;

Служба контролю якості

Якщо Ви знайшли помилки на сайті або зауваження до якості обслуговування співробітниками компанії, звертайтеся в службу контролю якості обслуговування.