Ліцензії та Правила страхування

Список ліцензій, виданих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, станом на останню звітну дату та Правила страхування.

Cерія АЕ № 198698

Вид діяльності: у формі обов’язкового:

- страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

Дата видачі: 27.05.2013

Термін дії:

з 30.04.2013

безстроковий

Cерія АЕ № 198699

Вид діяльності: у формі обов’язкового:

- страхування ризику невиплати гравцям призів у разі неплатоспроможності та/або банкрутства оператора державних лотерей

Дата видачі: 27.05.2013

Термін дії:

з 30.04.2013

безстроковий

Серія АЕ № 522573

Вид діяльності: у формі обов’язкового:

- страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"

Дата видачі: 15.08.2014

Термін дії:

з 22.07.2014

безстроковий

Серія АВ 584124

Вид діяльності: у формі добровільного:
- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з

03.12.2009

безстроковий

Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Зміни №1 до Правил добровільного страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів

Серія АВ 584125

Вид діяльності: у формі добровільного:
- страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 13.02.2007

безстроковий

Правила добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Зміни №2 до Правил добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Серія АВ 584126

Вид діяльності: у формі добровільного:
- страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 13.02.2007

безстроковий

Правила добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

Зміни №2 до Правил добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

Серія АВ 584128

Вид діяльності: у формі добровільного:
- страхування залізничного транспорту

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 13.02.2007

безстроковий

Правила добровільного страхування залізничного транспорту

Зміни №2 до Правил добровільного страхування залізничного транспорту

Серія АВ 584129

Вид діяльності: у формі добровільного:
- страхування здоров'я на випадок хвороби

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 13.02.2007

безстроковий

Правила добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби

Зміни до Правил добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби

Серія АВ 584130

Вид діяльності: у формі добровільного:

- страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 22.03.2007 безстроковий

Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

Серія АВ 584132

Вид діяльності: у формі добровільного:
- страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 22.03.2007 безстроковий

Правила добровільного страхування майна (іншого ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України "Про страхування"

Правила страхування житла та майна громадян

Правила добровільного страхування суден в будуванні

Правила добровільного страхування при виконанні бурових робіт

Серія АВ 584133

Вид діяльності: у формі добровільного:
- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 11.03.2010

безстроковий

Правила добровільного медичного страхування

Зміни до Правил добровільного медичного страхування

Серія АВ 584134

Вид діяльності: у формі обов'язкового:
- медичне страхування

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 05.03.2009 безстроковий

Серія АВ 584135

Вид діяльності: у формі обов'язкового:
- обов'язкове державне страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 14.08.2008 по дату прийняття закону щодо врегулювання питань заміни обов'язкового державного страхування на безпосереднє здійснення компенсаційної виплати з державного бюджету головними розпорядниками бюджетних коштів цільовими платежами за місцем роботи потерпілих

Серія АВ 584136

Вид діяльності: у формі добровільного:
- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 22.03.2007 безстроковий

Правила добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Серія АВ 584138

Вид діяльності: у формі добровільного:
- страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 22.03.2007

безстроковий

Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Зміни №2 до Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного)

Серія АВ 584139

Вид діяльності: у формі добровільного:
- страхування від нещасних випадків

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 22.03.2007

безстроковий

Правила добровільного страхування від нещасних випадків

Зміни до правил добровільного страхування від нещасних випадків

Правила страхування членів екіпажів цивільних суден від нещасних випадків

Серія АВ 584140

Вид діяльності: у формі обов'язкового:
- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 22.03.2007

безстроковий

Серія АВ 584141

Вид діяльності: у формі добровільного:
- страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 13.02.2007

безстроковий

Правила страхування відповідальності перед третіми особами (крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальності перевізника)

Правила страхування відповідальності за витрати, пов'язані з наданням медичних та інших послуг під час перебування за кордоном

Правила добровільного страхування будівельно-монтажних робіт

Правила страхування цивільної відповідальності будівельників перед третіми особами

Правила добровільного страхування професійної відповідальності

Серія АВ 584143

Вид діяльності: у формі обов'язкового:

- особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з з 22.03.2007 безстроковий

Серія АВ 584145

Вид діяльності: у формі обов'язкового:
- обов'язкове державне страхування спортсменів вищих категорій

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 14.08.2008 до дати прийняття закону з урегулювання питань заміни обов'язкового державного страхування на безпосереднє здійснення компенсаційної виплати з державного бюджету головними розпорядниками бюджетних коштів за цільовими платежами за місцем роботи потерпілих

Серія АВ 584147

Вид діяльності: у формі добровільного:
- страхування фінансових ризиків

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 13.02.2007

безстроковий

Правила добровільного страхування фінансових ризиків

Правила добровільного страхування майна від втрати права власності

Серія АВ 584148

Вид діяльності: у формі обов'язкового:
- страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 21.03.2006

безстроковий

Серія АВ 584149

Вид діяльності: у формі обов'язкового:
- страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна в наслідок ядерного інциденту.

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 07.09.2006 безстроковий

Серія АВ 584151

Вид діяльності: у формі обов'язкового:
- страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 12.07.2005

безстроковий

Серія АВ 584334

Вид діяльності: у формі добровільного:
- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Дата видачі: 10.05.2011

Термін дії: з 29.12.2007 безстроковий

Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Серія АB 584812

Вид діяльності: у формі обов'язкового:
- страхування цивільної правової відповідальності власників неземних транспортних засобів

Дата видачі: 12.08.2011

Термін дії: з 20.01.11

безстроковий

Серія АЕ 641761

Вид діяльності: у формі добровільного:
- страхування сільськогосподарської продукції

Дата видачі:

19.02.2015

Термін дії: з 19.02.2015

безстроковий

Правила добровільного страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень

Правила добровільного страхування сільськогосподарських тварин

Номер і дата прийняття рішення: розпорядження № 1769 від 21.07.2015

Вид діяльності: у формі обов'язкового: - обов'язкове особисте страхування медичних и фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними службових обов'язків

Номер і дата прийняття рішення: розпорядження № 3036 від 08.12.2015

Вид діяльності: у формі обов'язкового: - обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса

Номер і дата прийняття рішення: розпорядження № 1523 від 04.09.2018

Вид діяльності: у формі обов'язкового: - обов'язкове авіаційне страхування цивільної авіації.


Служба контролю якості

Якщо Ви знайшли помилки на сайті або зауваження до якості обслуговування співробітниками компанії, звертайтеся в службу контролю якості обслуговування.