Особлива інформація

2023

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню (оприлюднено на сайті 15.12.23)

Файл електронного підпису та печатки до Відомостей про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню (оприлюднено на сайті 15.12.23)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню (оприлюднено на сайті 27.11.2023)

Файл електронного підпису та печатки до Відомостей про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню (оприлюднено на сайті 27.11.2023)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (оприлюднено на сайті 26.06.2023 року)

Файл електронного підпису та печатки до Відомостей про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (оприлюднено на сайті 26.06.2023 року)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

Файл електронного підпису та печатки до Відомостей про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

Титульний аркуш повідомлення 

Файл електронного підпису та печатки до Титульного аркушу повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (оприлюднено на сайті 29.03.2023 р.)

Файл електронного підпису та печатки до Відомостей про зміну складу посадових осіб емітента (оприлюднено на сайті 29.03.2023 р.)

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (оприлюднено на сайті 28.03.2023 року)

Файл електронного підпису та печатки до Відомостей про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій (оприлюднено на сайті 28.03.2023 року)

2022

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

Файл електронного підпису та печатки до Відомостей про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Титульний аркуш повідомлення

Файл електронного підпису та печатки до Титульного аркуша повідомлення

Особлива інформація емітента 14.10.22

Особлива інформація (підпис)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 14.10.22

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента (підпис)

2021

Відомості по зміну складу посадових осіб 30.12.21

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 09.06.21

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди

2019

Особлива інформація за результатами загальних зборів

Відомості про зміну акціонерів

Файл підпису особливої інформації

2018

Особлива інформація за результатами загальних зборів

Регулярна інформація

2021

Проміжна інформація емітента за 3 кв. 2021 р.

Проміжна інформація емітента за 3 кв. 2021 р. (підпис)

Проміжна інформація емітента за 2 кв. 2021 р.

Проміжна інформація емітента за 2 кв. 2021 р. (підпис)

Квартальна інформація емітента за 1 кв. 2021 р.

2020

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2020 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2020 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2020 р.

2019

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2019 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2019 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2019 р.

2018

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2018 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2018 р.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2018 р.

2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.

Інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2017 р.

Інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 р.

Інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2017 р.

2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р.

Інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2016 р.

Інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2016 р.

Інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2016 р.

2015

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 р.

2014

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 р.

Інша інформація

2024

Повідомлення  про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення 30.04.2024 року (оприлюднено на сайті 28.03.2024 року).

Файл електронного підпису та печатки до Повідомлення  про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення 30.04.2024 року (оприлюднено на сайті 28.03.2024 року).

Повідомлення  про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства у машинозчитувальному форматі XML. Дата проведення 30.04.2024 року (оприлюднено на сайті 28.03.2024 року).

Файл електронного підпису та печатки до Повідомлення  про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства у машинозчитувальному форматі XML. Дата проведення 30.04.2024 року (оприлюднено на сайті 28.03.2024 року).

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій станом на 20.03.2024 року (оприлюднено на сайті 28.03.2024 року).

Файл електронного підпису та печатки до Інформації про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій станом на 20.03.2024 року (оприлюднено на сайті 28.03.2024 року).

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства. Дата проведення 30.04.2024 року (оприлюднено на сайті 28.03.2024 року).

Файл електронного підпису та печатки до Переліку документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства. Дата проведення 30.04.2024 року (оприлюднено на сайті 28.03.2024 року).

2023

Протоколи про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів

Додаткова інформація про дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів (оприлюднено на сайті 18.12.2023 р.)

Бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів 19.12.2023

Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (оприлюднено на сайті 16.11.2023 р.)

Файл електронного підпису та печатки до Повідомлення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів (оприлюднено на сайті 16.11.2023 р.)

Перелік документів, що має надати акціонер для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (оприлюднено на сайті 16.11.2023 р.)

Файл електронного підпису та печатки до Переліку документів, що має надати акціонер для участі у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів (оприлюднено на сайті 16.11.2023 р.)

Додаткова інформація про дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів (оприлюднено на сайті 16.11.2023 р.)

Файл електронного підпису та печатки до Додаткової інформації про дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів (оприлюднено на сайті 16.11.2023 р.)

Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства

Додаткова інформація про дистанційні загальні збори акціонерів, що проводяться 28.04.2023 р. (оприлюднено на сайті 26.04.2023 р.)

Файл електронного підпису та печатки до Додаткової інформації про дистанційні загальні збори акціонерів, що проводяться 28.04.2023 р. (оприлюднено на сайті 26.04.2023 р.)

Бюлетень для голосування на дистанційних Річних загальних зборах акціонерів 28.04.2023 р.

Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення 28.04.2023 р. (оприлюднено на сайті 27.03.2023 року)

Файл електронного підпису та печатки до Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення 28.04.2023 р. (оприлюднено на сайті 27.03.2023 року)

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій станом на 17.03.2023 р.(оприлюднено на сайті 27.03.2023 року)

Файл електронного підпису та печатки до Інформації про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій станом на 17.03.2023 р. (оприлюднено на сайті 27.03.2023 року)

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства (оприлюднено на сайті 27.03.2023 року)

Файл електронного підпису та печатки до Переліку документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства (оприлюднено на сайті 27.03.2023 року)

2022

Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів Товариства

Бюлетень для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 30.12.2022

Додаткова інформація про річні загальні збори акціонерів, що проводяться  30.12.2022

Повідомлення  про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення 30.12.2022 року (оприлюднено на сайті 28.11.2022 року).

Файл електронного підпису та печатки до Повідомлення  про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення 30.12.2022 року (оприлюднено на сайті 28.11.2022 року).

Інформація про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій станом на 15.11.2022 року (оприлюднено на сайті 28.11.2022).

Файл електронного підпису та печатки до Інформації про загальну кількість акцій та загальну кількість голосуючих акцій станом на 18.11.2022 року (оприлюднено на сайті 28.11.2022).

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства. Дата проведення 30.12.2022 року (оприлюднено на сайті 28.11.2022 року).

Файл електронного підпису та печатки до Переліку документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства. Дата проведення 30.12.2022 року (оприлюднено на сайті 28.11.2022 року).

2021

Відомості про припинення підрозділу

Повідомлення про проведення загальних зборів. Зміни від 28.05.21

Повідомлення про проведення загальних зборів

2019

Повідомлення про проведення загальних зборів

2018

Повідомлення про проведення загальних зборів