Страхування відповідальності

Страхування відповідальності за об'єкти підвищеної небезпеки

(Постанова КМУ №1788 від 16 листопада 2002 р.)                           

Страхувальниками є суб’єкти господарювання, яким об’єкти підвищеної небезпеки належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління, чи які користуються або володіють об’єктами підвищеної небезпеки.

Що може бути застраховано

Майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки.

Страхові ризики

Заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки.

Страхові тарифи:

 • 1 категорія небезпеки* (страхова сума 200000 неоподатковуваних мінімумів) — 0,5%-1,5%
 • 2 категорія небезпеки* (страхова сума 70000 неоподатковуваних мінімумів) — 0,2%-0,6%
 • 3 категорія небезпеки* (страхова сума 45000 неоподатковуваних мінімумів) — 0,12%-0,4%

* — категорія небезпеки встановлюється для кожного підприємства окремо за даними ідентифікації, порядок якої визнечений Постановою № 956 від 11 липня 2002 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки».

Страхування професійної відповідальності митних брокерів

 
Страхувальниками можуть бути:
Фірми, основним або додатковим видом діяльності яких є надання послуг митного брокера (посередника).
 
Об`єкт страхування:
Майнові інтереси компанії - митного брокера, пов’язані із необхідністю у відповідності до норм та вимог чинного законодавства України компенсувати шкоду, завдану третім особам при виконанні дозволеної виконавчими органами господарської діяльності, а саме при наданні послуг митного брокера (посередника).

За Договором страхування страховим випадком є пред’явлення Страхувальнику третьою особою майнової претензії чи позову, заявлених у відповідності до норм чинного законодавства України, про відшкодування збитків в зв’язку з подією, що трапилась в період дії цього Договору, і наслідком якої стала шкода, завдана третім особам внаслідок незаконних дій або недбалості Страхувальника при виконанні ним власної професійної діяльності в якості митного брокера внаслідок:

 • втрати (загибелі), нестачі або пошкодження майна (товару, транспортних засобів, документів), що належать особі в результаті ненавмисних помилок Страхувальника при здійсненні по митному оформленню та виконанню інших посередницьких функцій в області митної справи;
 • пропуску встановлених строків митних платежів у результаті ненавмисних недоліків у контролі за дотриманням строку сплати;
 • вилучення товарів, транспортних засобів, документів та інших предметів, накладання на них арешту у результаті ненавмисного порушення Страхувальником митних правил;
 • неправильного розрахунку митних платежів і сплати клієнтом брокера завищених митних зборів, несплати або неповної сплати митних платежів по відношенню до товарів, що декларуються брокером;
 • недотримання умов та обмежень на користування та розпорядження товарами та транспортними засобами, по відношенню до яких митне оформлення не завершено;
 • втрата або ненадходження у визначене місце и терміни товарів, транспорту або документів, що знаходяться під митним контролем, внаслідок стихійних явищ, пожежі, вибуху, аварії транспортного засобу;
 • визнання брокерської фірми банкрутом у встановленому чинним законодавством України порядку.

Страхові тарифи: 0,08% до 2,5% від страхової суми.

Розмір тарифу безпосередньо залежить від стажу та кількості працюючих на фірмі митних брокерів.  

Cтрахування професійної відповідальності нотаріусів

Страхувальниками можуть виступати як нотаріальні контори, так приватні нотаріуси. Для забезпечення страхового захисту наші клієнти мають можливість обрати запропонований варіант страхування на базі встановленого законодавством мінімуму, а також підвищити ліміт відповідальності до бажаного рівня. У зв'язку з прийняттям Постанови НБУ про здійснення переказування коштів в національній та іноземній валюті, яка вимагає в обов'язковому порядку наявність нотаріально засвідчених перекладів на українську мову документів, які є підставою для переказу коштів, ви можете вибрати ліміт відповідальності по такій послузі, як страхування професійної відповідальності нотаріусів при посвідченні перекладів.

Об`єкт страхування:

Майнові інтереси Страхувальника, пов'язані з обов'язком останнього відшкодувати збитки, завдані третім особам внаслідок своєї професійної діяльності.

Страховий ризик/страхове покриття:

Заподіяння шкоди третім особам внаслідок помилок та упущень, ненавмисно допущених нотаріусами в процесі виконання своїх професійних обов'язків

Розмір страхової премії по службовому страхуванню професійної відповідальності безпосередньо залежить від стажу роботи нотаріуса і становить:

 • 0,12% -  0,15% - для нотаріусів зі стажем роботи до 2-х років;
 • 0,1% - 0,12% - для нотаріусів зі стажем роботи від 2-х до 5-ти років;
 • 0,08% - 0,095% - для нотаріусів зі стажем роботи понад 5 років.
Переваги 'Європейський страховий альянс'

Працюємо з 1994 року

Рейтинг надійності uaAA

Пряме врегулювання збитків

Цілодобовий медичний асистанс