Особисте страхування персоналу

Медичне страхування

ПрАТ «Європейський страховий альянс» пропонує широкий вибір програм медичного страхування для працівників будь-яких підприємств з урахуванням їх специфіки.
Основними перевагами ПрАТ «Європейський страховий альянс» є: 25-річний досвід роботи на українському ринку страхування та наявність власного цілодобового сервісного центру, у складі якого працюють досвідчені фахівці з вищою медичною освітою.

Програма добровільного медичного страхування (ДМС) розробляється із урахуванням побажань Страхувальника та його фінансових можливостей. Типова програма ДМС зазвичай передбачає надання застрахованим особам всього комплексу медичної допомоги:

 • амбулаторно-поліклінічної;
 • стаціонарної;
 • невідкладної;
 • стоматологічної;
 • медикаментозного забезпечення.

За бажанням Клієнта додаються різні додаткові опції, наприклад: профілактика (вакцинація, вітамінізація); лікування критичних захворювань; офісна аптечка, оздоровлення (відвідування басейну, тренажерної зали); поліс медичної допомоги для поїздки за кордон тощо.

Договір страхування зазвичай укладається на один рік.

Страховий платіж залежить від кількості застрахованих осіб, їх віку, сфери діяльності, месцезнаходження підприємства, страхової суми, обсягу медичних послуг, визначеного програмою страхування та категорії медичних установ, в яких надаватиметься медична допомога.
Для отримання програми страхування, адаптованої для Вашого колективу від 10 осіб, заповнюйте анкету-заявку та відправляйте її на одну з електронних адрес:  med@eia.com.ua або golyak@eia.com.ua

На час закордонних відряджень  пропонуємо оформити "Міжнародний страховий поліс медичної допомоги". Наявність страхового полісу при поїздках за кордон є об'єктивною необхідністю, оскільки допомагає уникнути непередбачених витрат застрахованої особи, які можуть виникнути в результаті раптового розладу здоров'я або нещасного випадку. Крім того, для отримання в'їзної візи в більшості країн світу обов'язковою умовою є укладення договору страхування, що гарантує оплату медичних витрат.
ПрАТ «Європейський страховий альянс» забезпечить Вам фінансовий захист, якщо під час поїздки виникла необхідність звернутися за медичною допомогою при раптовому захворюванні або нещасному випадку. 
За допомогою свого представника за  кордоном  — сервісної служби "Нова Ассістанс" ПрАТ «Європейський страховий альянс» здійснить організацію медичної допомоги у  будь-якій країні світу, а також сплатить витрати:

 • на невідкладну, амбулаторну, стоматологічну та  стаціонарну допомогу;
 • на медичну евакуацію до  місця постійного проживання.

Залежно від  обраної Вами програми ми надаємо додаткові послуги, а саме: юридичні, технічну допомогу у разі ДТП, організацію приїзду родичів або повернення неповнолітніх до місця проживання у випадку захворювання батьків тощо.
Термін дії страхового поліса відповідає тривалості запланованої поїздки.
Страхова сума  —  від  5  000  до 75  000 умовних одиниць: євро, або долари США, або інша іноземна валюта.
Страховий платіж залежить від терміну перебування за  кордоном, обраної страхової суми, країни відвідування та, у середньому, складає від  0,12  до  3,00 у.о. за добу.
Якщо працівник  постійно виїжджає за кордон, ми пропонуємо мультиполіс на необмежену кількість поїздок за кордон протягом року. Розмір страхової суми  — 30 000  у.о.
Страховий платіж  — від  40  до  80 у.о. (залежно від  країн, у  які плануються поїздки). Оплата страхового платежу здійснюється у гривнях за офіційним курсом НБУ.

Особисте обов'язкове страхування від нещасних випадків на транспорті

Страхування проводиться на  умовах Постанови Кабінету Міністрів України №  959  від  14.08.96 р.  з  метою захисту життя та  здоров'я пасажирів і  водіїв транспортних засобів (на  період поїздки).

Об'єм відповідальності страхової компанії (страхова сума) складає 102000 грн. на  кожного застрахованого.

Страховий тариф складає:

 • для пасажирів  — до 1,5% вартості проїзду на міжміських, міжобласних і міжнародних маршрутах, до 3% вартості проїзду на приміських маршрутах; термін дії договору страхування  — час поїздки.
 • для водіїв  — до 0,18%  від  страхової суми; термін дії договору страхування  — один рік.

Страховим випадком є: смерть, встановлення інвалідності або тимчасова втрата працездатності застрахованої особи в результаті нещасного випадку на  транспорті.

Розмір страхової виплати складає:

 • у разі тимчасової непрацездатності: 0,2% від  страхової суми за кожну добу, але не більше 50% страхової суми;
 • у разі встановлення первинної інвалідності в результаті страхового випадку: I  гр. — 90%, II  гр. — 75%, III гр. — 50%  від  страхової суми;
 • у разі смерті застрахованої особи в результаті страхового випадку: 100% страхової суми.

Добровільне страхування від нещасних випадків водіїв та пасажирів транспортних засобів

Відповідно до  умов договору страхування, в межах узгодженої страхової суми, проводиться страхова виплата потерпілим в результаті дорожньо-транспортної пригоди водію та/або пасажирам, які у момент аварії знаходилися в автомобілі.
Страхувальник самостійно визначає кількість застрахованих (тільки водій і пасажир поруч із водієм/водій і всі пасажири/тільки пасажири). При цьому загальна кількість застрахованих осіб не повинна перевищувати кількості посадкових місць, встановлених для відповідної категорії транспортного засобу технічними характеристиками заводу-виробника.  

Договір страхування може бути укладений на умовах однієї із систем:

 • по системі посадкових місць: у договорі страхування окремо визначається страхова сума на кожне застраховане місце в транспортному засобі, що є лімітом відповідальності страховика по одній застрахованій особі;  
 • по паушальній системі: у договорі страхування визначається загальна страхова сума на всіх осіб (водія й пасажирів), що перебувають у салоні транспортного засобу, а також встановлюються ліміти відповідальності страховика (максимальна сума страхового відшкодування) по кожній постраждалій застрахованій особі:
 • 40 % від загальної страхової суми - при одному потерпілому в результаті настання страхового випадку;
 • 35 % від загальної страхової суми на кожний потерпілого - при двох потерпілих;
 • 30 % від загальної страхової суми на кожний потерпілого - при трьох потерпілих;
 • по пропорційній системі: при укладанні договору визначається загальна страхова сума на всіх застрахованих осіб. При цьому, кожний із застрахованих, який перебуває у транспортному засобі в момент настання страхового випадку, вважається застрахованим у рівних частинах від загальної страхової суми пропорційно кількості потерпілих. Якщо в момент настання страхового випадку в транспортному засобі перебуває одна особа, вона вважається застрахованою на загальну страхову суму. 

Страхові випадки:

 • смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку під час дорожньо-транспортної події;
 • встановлення застрахованому первинної інвалідності внаслідок нещасного випадку під час дорожньо-транспортної події;
 • тимчасова втрата працездатності застрахованим  внаслідок нещасного випадку під час дорожньо-транспортної події.

Страхові виплати:

 • у випадку смерті застрахованого, вигодонабувачу виплачується 100%  страхової суми, що  визначена на одну застраховану особу;
 • при встановленні застрахованому первинної інвалідності страхова виплата становить:
 • у випадку встановлення інвалідності: I гр. - 100%; II гр. - 80%; III гр. - 60% страхової суми, що визначена на одну застраховану особу;
 • у випадку тимчасової втрати працездатності страхова виплата становить  0,2 % від страхової суми, що  визначена на одну застраховану особу, за кожний день непрацездатності, встановленої лікувальною установою, але не більше 50% від страхової суми або визначається за  "Таблицею розмірів страхових виплат у зв'язку зі страховими випадками".  

Розмір страхового платежу залежить від категорії транспортного засобу, системи, на підставі якої укладений договір страхування й страхової суми.

Страхування від нещасних випадків на виробництві

Страхування від  нещасних випадків на  виробництві є однією з  форм соціального захисту працівників підприємства та надає можливість додаткових виплат у вигляді страхових сум, розмір яких не залежить від сум, одержаних з фондів соціального страхування та соціального забезпечення.

Під нещасним випадком маються на увазі події, які носять непередбачений, ненавмисний та несподіваний характер (травма, опік, обмороження, випадкове гостре отруєння тощо).

Страхування від нещасних випадків на виробництві проводиться як в обов'язковій, так і в добровільній формі.

Обов'язковому страхуванню на випадок загибелі, тимчасової або постійної втрати працездатності в результаті нещасного випадку підлягають:

 • водії;
 • члени добровільних пожежних дружин (команд).

Сума сплачених страхових платежів з обов'язкового страхування відноситься на валові витрати підприємства (організації).

ПрАТ "Європейський страховий альянс" пропонує також програму добровільного страхування працівників підприємства. При укладенні договору добровільного особистого страхування адміністрація підприємства самостійно визначає кількість застрахованих осіб, страхову суму на  кожного з  них, термін дії договору страхування, перелік страхових подій та об'єм страхового захисту:

 • тільки на  виробництві;
 • тільки в  побуті;
 • повний страховий захист.

Страховий платіж залежить від обраних варіантів страхування.

Страховий тариф: від 0,17% від  страхової суми.

Страхові виплати

Виплата страхового відшкодування проводиться за  кожен день непрацездатності або за "Таблицею травм".

 • 60% - 100% від страхової суми, залежно від встановленої групи інвалідності;
 • 100% страхової суми у разі смерті.

Пропонуємо спеціальну програму добровільного страхування від  нещасних випадків водія та  пасажирів  транспортних засобів, що належать підприємству. За  умов договору страхування, в межах узгодженої страхової суми, проводиться страхова виплата потерпілим в результаті ДТП водію та пасажирам, які у момент аварії знаходилися в автомобілі.

Страховий платіж залежить від  категорії транспортного засобу та кількості застрахованих посадочних місць.

Особисте обов'язкове страхування працівників відомчої і місцевої пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин (команд)

Страхування проводиться на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 232  від  03.04.95р. з метою захисту життя та здоров'я працівників місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) під час виконання своїх службових обов'язків.

Максимальний об'єм відповідальності страхової компанії встановлюється у розмірі десятирічної заробітної плати застрахованої особи на день страхування.

Максимальний страховий тариф складає 2% від розміру страхової суми.

Термін дії договору страхування — один рік.

Страховим випадком є: смерть, первинна інвалідність або тимчасова втрата працездатності застрахованої особи, отримана в результаті ліквідації пожежі або її наслідків.

Розмір страхової виплати складає:

 • у разі тимчасової непрацездатності: 0,2% від  страхової суми за  кожну добу, але не  більше 50% страхової суми;
 • у разі встановлення первинної інвалідності в результаті страхового випадку: I  гр.  — 100%, II  гр.  — 90%, III гр.  — 70%  від страхової суми;
 • у разі смерті застрахованої особи в результаті страхового випадку: 100% страхової суми.
Переваги 'Європейський страховий альянс'

Працюємо з 1994 року

Рейтинг надійності uaAA

Пряме врегулювання збитків

Цілодобовий медичний асистанс